Trang nhất » Tin Tức » Thủ tục hành chính » Người có công

Phần mềm I-office

5. Trợ cấp thờ cúng Liệt sỹ

Thứ hai - 18/11/2013 04:37
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 107, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ công chức kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Người có công.
- Bước 2. Phòng Người có công kiểm tra hồ sơ, đủ điều kiện, trình Giám đốc Sở ra quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
- Bước 3. Khi có kết quả Phòng Người có công chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
          3. Thành phần, số lượng  hồ sơ:
          a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng lập hồ sơ như sau:
- Đơn đề nghị
- Biên bản ủy quyền
- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
          b)  Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
          4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trường hợp hồ sơ gốc của Liệt sỹ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị di chuyển hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của Liệt sỹ
          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Lệ phí (nếu có): Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có
- Đơn đề nghị theo mẫu LS7, ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Biên bản ủy quyền (mẫu UQ), ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
          - Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
          - Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu LS7
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ
 
Kính gửi:………………………………………
Họ và tên:………………………………………………..
Sinh ngày ... tháng ... năm ... …….……Nam/Nữ:……….…
Nguyên quán:……………………………………………………………..
Trú quán:………………………………………………………………..…
Mối quan hệ với liệt sĩ:……………………………………………………
Được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng:
Liệt sĩ………….………………………………………………………….
Nguyên quán: ……………………………………………………………
Bằng “Tổ quốc ghi công” số…………….theo Quyết định số:………..… ngày…tháng…năm… của Thủ tướng Chính phủ.
Các giấy tờ kèm theo đơn:……………………………………………./.
 
 
 
…, ngày…tháng…năm… …, ngày…tháng…năm…
 
Xác nhận của xã, phường……………     
Ông (bà)…………………………hiện cư trú tại………………………………………….
 
 
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và  tên)
TM.UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu UQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN
 
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại … 
Chúng tôi gồm có:
1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:
 
TT Họ và tên Nơi cư trú CMND/Hộ chiếu Mối quan hệ
với người có công
Số   Ngày cấp Nơi cấp
1            
2            
           
 
2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên: .................................................
Sinh ngày ... tháng ... năm ... ……Nam/Nữ:……
Trú quán:...............................................................................................
CMND/Hộ chiếu số:………….…..Ngày cấp:…………Nơi cấp:………
3. Nội dung ủy quyền (*):
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 
Xác nhận của UBND xã (phường)…
                                                 
                                             
                                             
Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945…
Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày…tháng…năm đến ngày…tháng…năm… nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.
Những tin mới hơn
Ý kiến bạn đọc
 

Menu

Liên kết nhanh

Sàn thương mại điện tử tỉnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
Làm theo lời bác
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
quy phạm pháp luật
Điều hành tác nghiệp
Quỹ Bảo Trợ Trẻ em

Liên hệ trực tuyến

Quản trị website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 2541

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5470

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1291493