Liên kết nhanh

Chương trình công tác
Một cửa điện tử
Văn phòng điện tử -IO
Giảm nghèo bền vững
Bộ lao động
Quốc hội
Đảng Cộng Sản

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 3060

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 58720

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4225506

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào trên website http://ldtbxh.hatinh.gov.vn?

Thủ tục hành chính

Văn bản chỉ đạo

Văn bản

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức HCM

Mục hỏi đáp

Không có ý kiến

Trang nhất » Tin Tức » Thủ tục hành chính » Giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục Bạn đọc hỏi - Cơ quan Nhà nước trả lời

2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

Thứ hai - 06/07/2015 05:28
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (số 04, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại cơ sở đào tạo khác có địa điểm không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính thì nộp hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có cơ sở đào tạo khác của đơn vị. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu hẹn và chuyển hồ sơ cho Phòng dạy nghề.
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Dạy nghề tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo hoạt động đào tạo, nếu đủ điều kiện, trình Giám đốc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp cho doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận, trong 5 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
- Bước 3: Sau khi có kết quả, Phòng Dạy nghề chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp; đồng thời, gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý chung.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp kèm theo các minh chứng.
- Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);
- Báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/người học.
- Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.
- Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo theo quy định.
- Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động của các nghề đăng ký hoạt động.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

PHỤ LỤC 1
MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
……….(1)………
..…………(2)……….....
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /……..-….(3)…. ……….., ngày tháng năm 20…
 Kính gửi: ……………………………………….…………………………..
1. Tên cơ sở đăng ký: ………………………………….(4)....................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….(5)..............................
Điện thoại: …………………… Fax: …………………. Email: ...........................
Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .............................................
3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): số ……………; Ngày, tháng, năm cấp: .................................................................................... ;
Cơ quan cấp:......................................................................................................
4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: ...........................................
Địa chỉ: ................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .....................................................................................
Quyết định bổ nhiệm/công nhận số: ……….; Ngày, tháng, năm cấp: ..................
5. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (6):
- Tại trụ sở chính:
TT Tên nghề Quy mô tuyển sinh/năm Trình độ
đào tạo
1      
2      
     
- Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ................................(7)....................
TT Tên nghề Quy mô tuyển sinh/năm Trình độ
đào tạo
1      
     
6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..;
- Lưu: VT, ....
……………..(8)………………
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Hướng dẫn:
(1). Tên cơ quan chủ quản nếu có;
(2) và (4). Tên cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: theo đúng tên ghi trong quyết định thành lập, cho phép thành lập;
(3). Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
(5). Địa chỉ trụ sở chính: ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập, cho phép thành lập;
(6). Liệt kê tên các nghề, trình độ đào tạo;
(7). Nếu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có nhiều phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì phải ghi riêng nghề đào tạo, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh đào tạo từng nghề cho từng phân hiệu/cơ sở đào tạo. Trường hợp liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải ghi rõ địa điểm, địa chỉ liên kết và có hợp đồng liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp kèm theo;
(8). Quyền hạn, chức vụ của người ký.

PHỤ LỤC 3
MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Dành cho doanh nghiệp)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
…………….(1)…………….
……………(2)……………..
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……../BC-….(3)…. ……….., ngày tháng năm 20…
 
 
BÁO CÁO
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
 
I. Thông tin về doanh nghiệp (4)
II. Điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp
1. Nghề: …………; trình độ đào tạo: …………(5)
a) Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
- Cơ sở vật chất (6)
- Thiết bị đào tạo
TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng
1      
2      
     
b) Giáo viên
- Tổng số giáo viên của nghề:
- Tỷ lệ học sinh quy đổi/giáo viên quy đổi:
- Giáo viên cơ hữu:
TT Họ và tên Trình độ, nghề được đào tạo Trình độ nghiệp vụ
sư phạm
Trình độ
kỹ năng nghề
Môn học, mô-đun được phân công giảng dạy
1          
2          
...          
- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)
TT Họ và tên Trình độ, nghề được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ
kỹ năng nghề
Môn học, mô-đun được phân công giảng dạy Tổng số giờ giảng dạy/năm
1            
2            
           
(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (7)
c) Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình đào tạo kèm theo) (8)
- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của ngành/nghề
2. Nghề: ………….(thứ hai) …..; trình độ đào tạo: …………(9)
……………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..;
- Lưu: VT, ….
……………..(10)………………
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Hướng dẫn:
(1). Tên cơ quan chủ quản nếu có;
(2). Tên cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: theo đúng tên ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
(3). Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
(4). Tên, địa chỉ, ngày tháng năm thành lập, cơ quan chủ quản (nếu có), chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp; quy mô đào tạo cho các nghề;
(5). Nếu các nghề đào tạo cùng thuộc một nhóm nghề thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên;
(6). Là đất đai, phòng học, nhà xưởng, trạm, trại.v.v... Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm;
(7). Hồ sơ minh chứng của giáo viên:
Mỗi nhà giáo phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):
- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là giáo viên thỉnh giảng);
- Văn bằng đào tạo chuyên môn;
- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bao gồm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2; chứng chỉ sư phạm dạy nghề; chứng chỉ môn học nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học).
(8). Chương trình đào tạo chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:
- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu doanh nghiệp;
- Chương trình đào tạo chi tiết.
(9). Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất.
Trong trường hợp, doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại nhiều địa điểm đào tạo thì cũng phải báo cáo lần lượt các nghề đăng ký.
(10) Quyền hạn, chức vụ của người ký.
dao tao seo tphcm | Ban can ho Green Valley Phu My Hung | phat am tieng anh | thiet bi bep cong nghiep | mat ong rung nguyen chat | ban ghe da gia re | cong ty van chuyen hang di thuy sy | ban cam gao nguyen chat | ban dan guitar gia re | dat hang trung quoc | thay man hinh ipad 3 |
Ý kiến bạn đọc
 

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin Văn bản giải quyết thủ tục hành chính
Chuyên mục lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hệ thống quản lý Người có công
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH
Hộp thư Hà Tĩnh
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trang thông tin Công báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
quy phạm pháp luật
Điều hành tác nghiệp
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

VĂN BẢN MỚI