DANH MỤC

Liên kết nhanh

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
Hệ thống quản lý GDNN
Chương trình công tác
Một cửa điện tử
Văn phòng điện tử -IO
Giảm nghèo bền vững
Bộ lao động
Quốc hội
Đảng Cộng Sản

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 1642

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 98846

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5182733

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào trên website http://ldtbxh.hatinh.gov.vn?

Thủ tục hành chính

Văn bản chỉ đạo

Văn bản

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức HCM

Mục hỏi đáp

Không có ý kiến

Trang nhất » Tin Tức » Minh bạch thông tin

Chúc mừng năm mới 2019

Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thứ năm - 27/10/2016 20:53
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016; Công văn số 3115/BTP-PBGDPL ngày 12/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016; Công văn số 729/HD-TGV của Hội đồng Phối hợp phổ biến GDPL tỉnh về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Tập trung phổ biến chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến sự cố môi trường biển;
          - Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội;
         - Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
          2. Yêu cầu
          - Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức;
         - Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành.
          II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
         1. Chủ đề
         Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
         2. Khẩu hiệu
Văn phòng Sở, các đơn vị thuộc Sở thống nhất sử dụng khẩu hiểu “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để  tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật.
         III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC
          1. Thời gian
         Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong  tháng 11, bắt đầu từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2016; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2016.
         2. Nội dung
         Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành.
         - Đối với Nhân dân: Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của sự cố môi trường;  các văn bản về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, an toàn giao thông những tháng cuối năm.
         - Đối với cán bộ, công chức và người lao động: Luật Ngân sách nhà nước; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Tiếp cận Thông tin; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng chống thiên tai; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.
         + Đối với doanh nghiệp và người lao động: Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội; Bộ luật Lao động; Luật Tiếp cận Thông tin; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;  Quyết định số 1765/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/6/2016 về phê duyệt chương trình an toàn, vệ sinh lao động Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 ban hành Quy chế xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” các quy định pháp luật về Công đoàn, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động… 
         3. Hình thức
         Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật có hiệu quả như:
         - Tổ chức lồng ghép thông qua chào cờ đầu tháng, các cuộc giao ban, tổ chức  tọa đàm, hội thảo về xây dựng, thực thi pháp luật.
         - Qua mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin; áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại cơ quan, đơn vị.
         - Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ cụ thể tại cơ quan, đơn vị.
         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         - Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Sở chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện tại đơn vị, báo cáo kết quả về Văn phòng Sở trước ngày 30/11/2016.
         - Văn phòng chủ trì, tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuôc Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả về Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh  đúng thời hạn quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.
Ý kiến bạn đọc
 

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Doanh nghiệp hỏi cơ quan nhà nước trả lời
Thông tin Văn bản giải quyết thủ tục hành chính
Chuyên mục lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Chuyên mục Bạn đọc hỏi - Cơ quan Nhà nước trả lời
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hệ thống quản lý Người có công
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH
Hộp thư Hà Tĩnh
Phần mềm quản lý Một cửa, một cửa liên thông
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trang thông tin Công báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
Điều hành tác nghiệp
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3