DANH MỤC

Liên kết nhanh

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
Hệ thống quản lý GDNN
Chương trình công tác
Một cửa điện tử
Văn phòng điện tử -IO
Giảm nghèo bền vững
Bộ lao động
Quốc hội
Đảng Cộng Sản

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 1804

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99008

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5182895

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào trên website http://ldtbxh.hatinh.gov.vn?

Thủ tục hành chính

Văn bản chỉ đạo

Văn bản

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức HCM

Mục hỏi đáp

Không có ý kiến

Trang nhất » Tin Tức » Minh bạch thông tin

Chúc mừng năm mới 2019

Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020

Thứ năm - 06/10/2016 20:17
Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việchướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

KẾ HOẠCH
Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
 
      Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã  hội về việchướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh như sau:
    
     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích:
     Nhằm xác định chính xác, đầy đủ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng hưởng lợi từ chương trình mục tiêu giảm nghèo ở từng địa phương làm cơ sở thực hiệnhiệu quả các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm của các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.
     2. Yêu cầu:
     - Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèophải được thực hiện từ thôn, xóm, trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân nhằm xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của từng hộ gia đình, nhân dân địa phương và đảm bảo thời gian;
     - Phải xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, lập 01 danh sách duy nhất về hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý; từng huyện, thành phố, thị xã xác định được tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của đơn vị mình; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
    
     II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP

     1. Đối tượng, phạm vi:
     a) Hộ gia đình đang sinh sống trong phạm vi toàn tỉnh.
     b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc liên quan đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.
     3. Phương pháp rà soát:
     Thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại Chương II và cácPhụ lục số 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ ban hànhkèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXHngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
     4. Quy trình điều tra:
Theo Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
    
     III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

     Bước 1: Tập huấn
  1. Tập huấn nghiệp vụ cho các huyện, thành phố, thị xã:
         + Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10/10/2016.
         + Thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, tổ chuyên viên giúp việc; Ban Chỉ đạo cấp huyện và một số ngành liên quan khác.
          2. Tập huấn nghiệp vụ cho cấp huyện, cấp xã (do Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện):
          + Thời gian: Hoàn thành trước ngày 20/10/2016
          + Thành phần: Ban Chỉ đạo cấp huyện; Ban Chỉ đạo cấp xã; các điều tra viên thôn, xóm, tổ dân phố.
     Bước 2. Xây dựng Kế hoạch
     Các huyện, thành phố, thị xã và các xã phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 của cấp mình theo quy định
     Bước 3: Tổ chức rà soát tại các thôn, xóm, tổ dân phố
          Thời gian: Hoàn thành trước ngày15/11/2016.
     Bước 4: Tổng hợp, xử lý kết quả
          1. Ban Chỉ đạo cấp xã tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát về Ban Chỉ đạo cấp huyện trước ngày 30/11/2016;
          2. Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức phúc tra và tổng hợp, báo cáovề Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05/12/2016;
          3. Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp, báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 10/12/2016).
    
     IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA

     - Được trích trong nguồn kinh phí chương trình giảm nghèo năm 2016;
     - Trích trong nguồn ngân sách đảm bảo xã hội của tỉnh, huyện, xã.
    
     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
     - Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tTổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp huyện; thiết kế, in ấn, cung cấp tài liệu, biểu mẫu cho các cấp;
     - Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định;
     - Kiểm tra và tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp huyện trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại;
     - Tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
     - Lập dự trù kinh phí chuyển về Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch rà soát.
     - Trực tiếp chỉ đạo huyện Hương Khê, Nghi Xuân,thị xã Kỳ Anh.
     2. Cục Thống kê tỉnh:
     - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp huyện; chỉ đạo tổ chức rà soát; thiết kế biểu mẫu rà soát, tổng hợp báo cáo;
     - Trực tiếp chỉ đạo huyện Hương Sơn, Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh.
     3. Sở Tài chính:
     - Thẩm định dự toán kinh phí rà soát do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội lập, dự kiến mức hỗ trợ cho các huyện, thành phố, thị xã, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời, hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán theo quy định;
     - Trực tiếp chỉ đạo thành phố Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà
     4. Sở Thông tin và Truyền thông:
     Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng như: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyến huyện và hệ thống truyền thanh có sở tăng cường thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kế hoạch, nội dung rà soát xác định hộ nghèo để mọi người dân hiêu rõ và tích cực phối hợp thực hiện.
     5. Đề nghị UBMTTQ, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp: Phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ quá trình rà soát trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là từ thôn, xóm, xã, phường, thị trấn.
Phân công chỉ đạo:
     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo huyện Can Lộc.
     - Hội Nông dân tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo huyện Kỳ Anh.
     - Hội Phụ nữ tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên.
     - Tỉnh đoàn TNCSHCM: Trực tiếp chỉ đạo huyện Vũ Quang.
     - Hội Cựu chiến binh tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo huyện Đức Thọ.
     6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
     Chỉ đạo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:
     - Xây dựng, phê duyệt kế hoạch và kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã phê duyệt .
     - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và các giám sát viên;
     - Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng quy trình và thời hạn quy định;
     - Kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại;
     - Tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để báo cáo cấp tỉnh;
     7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:
     Chỉ đạo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã thực hiện các nội dung sau:
     - Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình chủ động đăng ký tham gia;
     - Xây dựng kế hoạch, kinh phí, tổ chức lực lượng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
     - Tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn sau khi có kết quả rà soát chính thức. Trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận và chỉ đạo tổ chức việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; báo cáo kết quả để Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và có ý kiến thẩm định.
     - Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo những năm tiếp theo; theo dõi, cập nhật bổ sung thông tin đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý khi phát sinh những thay đổi.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có những vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo của  tỉnh) để được hướng dẫn, giải đáp.

(Tải Kế hoạch tại đây)
 
Ý kiến bạn đọc
 

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Doanh nghiệp hỏi cơ quan nhà nước trả lời
Thông tin Văn bản giải quyết thủ tục hành chính
Chuyên mục lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Chuyên mục Bạn đọc hỏi - Cơ quan Nhà nước trả lời
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hệ thống quản lý Người có công
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH
Hộp thư Hà Tĩnh
Phần mềm quản lý Một cửa, một cửa liên thông
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trang thông tin Công báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
Điều hành tác nghiệp
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3