DANH MỤC

Liên kết nhanh

Hệ thống quản lý công chức viên chức
Hệ thống quản lý giảm nghèo và bảo trợ xã hội
Thông tin thị trường lao động
Hệ thống quản lý thông tin trẻ em
Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
Hệ thống quản lý GDNN
Hệ thống quản lý Người có công
Giảm nghèo bền vững
Bộ lao động
Quốc hội
Đảng Cộng Sản

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2229

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 68165

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5367744

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào trên website http://ldtbxh.hatinh.gov.vn?

Thủ tục hành chính

Văn bản chỉ đạo

Văn bản

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức HCM

Mục hỏi đáp

Không có ý kiến

Trang nhất » Tin Tức » Cải cách hành chính

Chúc mừng năm mới 2019

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019

Thứ ba - 22/01/2019 13:49
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh hà tĩnh năm 2019, ngày 16/01/2019 Sở LĐTBXH Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-SLĐTBXH về cải cách hành chính với mục tiêu:
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vê CCHC, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong triển khai, thực hiện các nội dung trọng tâm CCHC trên địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của toàn ngành về CCHC.
Bám sát các mục tiêu của Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 và thực hiện toàn diện các nội dung của kế hoạch CCHC Sở Lao động – Thương binh và Xã hôi năm 2019, tập trung các nội dung đột phá: Sắp xếp, tổ chức bộ máy ở Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế, chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ một phần; Nâng cao chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử với các mục tiêu cụ thể sau:
- Tham mưu ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở về tăng cường, đẩy mạnh Cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ gắn với Kế hoạch này; chú trọng đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và quyết tâm hành động của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về công tác CCHC. Toàn ngành quyết tâm đẩy mạnh CCHC, nâng chỉ số CCHC năm 2019 vượt lên 2 bậc so với năm 2018.
- 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành tại địa phương. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tự kiểm tra 100% văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh do đơn vị tham mưu ban hành trong năm.
- Cập nhật, công bố 100% các TTHC được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 100% TTHC được niêm yết, công khai theo quy định.Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, các TTHC sau chuẩn hóa; phân kỳ 100% TTHC nội ngành và TTHC liên thông.
- Rà soát, sắp xếp bộ máy của Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; bồi dưỡng đạt 100% đối tượng theo Kế hoạch; đảm bảo chuyển đổi trên 90% vị trí công tác phù hợp, hiệu quả; tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của tỉnh, cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức.
- Kiểm tra công tác CCHC tại 70% các đơn vị trực thuộc Sở theo Kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính trong sử dụng ngân sách, sử dụng biên chế, tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tiết kiệm chi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động.
- 100% văn bản được trao đổi trên môi trường mạng;  30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh (dichvucong.hatinh.gov.vn).
- Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở.
Xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 5/8 đơn vị trực thuộc
Tải kế hoạch
Tải phụ lục đi kèm kế hoạch

Tác giả bài viết: Đồng Thị Nhân

Ý kiến bạn đọc
 

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Doanh nghiệp hỏi cơ quan nhà nước trả lời
Chuyên mục lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Chuyên mục Bạn đọc hỏi - Cơ quan Nhà nước trả lời
Chương trình công tác
Một cửa điện tử
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH
Hộp thư Hà Tĩnh
Phần mềm quản lý Một cửa, một cửa liên thông
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trang thông tin Công báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
Điều hành tác nghiệp
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3