Trang nhất » Văn bản

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
Doanh nghiệp hỏi nhà nước trả lời
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
200/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị...

Tải về
201/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị...

Tải về
202/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị...

Tải về
203/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị...

Tải về
204/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
205/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
206/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
207/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
208/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
210/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
211/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
212/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
213/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
214/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
215/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
216/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
217/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
219/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
220/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách...

Tải về
218/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp tuất từ trần và mai táng phí đối với thân...

Tải về
224/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ của liệt sỹ...

Tải về
225/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ của liệt sỹ...

Tải về
226/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ của liệt sỹ...

Tải về
227/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ của liệt sỹ...

Tải về
228/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ của liệt sỹ...

Tải về
222/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách...

Tải về
223/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách...

Tải về
229/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách...

Tải về
230/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách...

Tải về
221/QĐ-SLĐTBXH 19/08/2016

Về việc trợ cấp tuất từ trần từ trần và mai táng phí đối với...

Tải về
1559/QĐ-TTg 05/08/2016

Ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven...

Tải về
2142/QĐ-UBND 02/08/2016

Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Tải về
241/KH-UBND 02/08/2016

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Hà...

Tải về
161/QĐ-SLĐTBXH 02/08/2016

V/v phân công lãnh đạo, cán bộ chỉ đạo, giám sát thu...

Tải về
944/SLĐTBXH-VL 01/08/2016

V/v thông báo các địa phương bị tạm dừng tham gia Chương...

Tải về
936/SLĐTBXH-NCC 29/07/2016

Về việc giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng 290,...

Tải về
932/SLĐTBXH-VL 29/07/2016

V/v đề nghị chấm dứt triển khai Ngày hội việc làm, tư vấn...

Tải về
2070/QĐ-UBND 23/07/2016

Về việc phân bổ gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hiện...

Tải về
865/SLĐTBXH-VL 18/07/2016

Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp...

Tải về
77/TB-SLĐTBXH 15/07/2016

Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở Lao động...

Tải về
79/SLĐTBXH-NCC 15/07/2016

Hướng dẫn thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có...

Tải về
75/TB-SLĐTBXH 13/07/2016

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Tải về
486 LN/SNN-STC-SLĐ-NHNN-BHXH 08/07/2016

Hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày...

Tải về
1842/QĐ-UBND 06/07/2016

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
1843/QĐ-UBND 06/07/2016

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản...

Tải về
1844/QĐ-UBND 06/07/2016

Về việc công bố các thủ tục hành chính thực hiện liên thông...

Tải về
1822/QĐ-UBND 01/07/2016

Về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ ổn định...

Tải về
22/2016/TT-BLĐTBXH 29/06/2016

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng...

Tải về
71/SLĐTBXH-BTXH 27/06/2016

Hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn số...

Tải về
11/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày...

Tải về
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC 16/06/2016

Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết...

Tải về
13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an...

Tải về
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 15/06/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động...

Tải về
55/2016/NĐ-CP 15/06/2016

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp...

Tải về
24/2016/QĐ-TTg 14/06/2016

Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia...

Tải về
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với...

Tải về
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016

Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản...

Tải về
53/2016/NĐ-CP 13/06/2016

Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối...

Tải về
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016

Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản...

Tải về
53/2016/NĐ-CP 13/06/2016

Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối...

Tải về
23/2016/QĐ-UBND 06/06/2016

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma...

Tải về
586/CV-SLĐTBH 24/05/2016

Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình tuyển chọn Nữ ứng...

Tải về
1223/QĐ-UBND 18/05/2016

V/v phân bổ gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng...

Tải về
50/SLĐTBXH-BTXH 12/05/2016

Hướng dẫn việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh...

Tải về
1121/QĐ-UBND 11/05/2016

V/v hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng do hiện...

Tải về
772/QĐ-TTg 09/05/2016

Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Hỗ trợ...

Tải về
72/TB-VPCP 02/05/2016

Thông báo số 72/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận...

Tải về
70/TB-VPCP 30/04/2016

Thông báo số 70/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận...

Tải về
922/QĐ-UBND 13/04/2016

V/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
28/TB-SLĐTBXH 21/03/2016

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Tải về
63/KH-UBND 11/03/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số...

Tải về
01/QCPH-LĐTB&XH-BHXH 10/03/2016

QUY CHẾ PHỐI HỢP Hoạt động giữa Sở Lao động – Thương binh và...

Tải về
01//LN/LĐLĐ-LĐTB&XH-BHXH 26/02/2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016

Tải về
BÁO CÁO LIÊN NGÀNH 25/02/2016

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp...

Tải về
Tổng Hợp liệt sỹ toàn tỉnh 2015 19/02/2016

Tổng Hợp liệt sỹ toàn tỉnh 2015

Tải về
09/KH-SLĐTBXH 27/01/2016

Kế hoạch Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải...

Tải về
33/QĐ-SLĐTBXH 21/01/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và...

Tải về
04 /SLĐTBXH-NCC ngày 11/01/2016 11/01/2016

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện điều tra thông tin về liệt...

Tải về
147/KH-SLĐTBXH 21/12/2015

KẾ HOẠCH  Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Tải về
304/QĐ-SLĐTBXH 21/12/2015

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
62/2015/QĐ-TTg 04/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
1511/CV-SLĐTBXH 17/11/2015

V/v tổng kết công tác ĐTBD giai đoạn 2011-2015, đăng ký năm...

Tải về
1511/CV-SLĐTBXH 17/11/2015

V/v tổng kết công tác ĐTBD giai đoạn 2011-2015, đăng ký năm...

Tải về
1503/SLĐTBXH-VP 16/11/2015

V/v tổng kết thi đua khen thưởng năm 2015

Tải về
132/KH-SLĐTBXH 11/11/2015

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016

Tải về
4429/LĐTBXH-VP 29/10/2015

V.v hướng dẫn bình xét khen thưởng tổng kết năm 2015

Tải về
5419/UBND-VX1 26/10/2015

V/v đôn đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực...

Tải về
101/HD-HĐTĐKT 21/10/2015

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
42/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015

Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Tải về
43/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015

Quy định về đào tạo thường xuyên

Tải về
140/TLĐT-SLĐTBXH 13/10/2015

V/v trả lời câu hỏi chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan...

Tải về
148/2015/TT-BTC 15/09/2015

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÁC...

Tải về
3529/QĐ-UBND 11/09/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
3519/QĐ-UBND 10/09/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
3528/QĐ-UBND 10/09/2015

QĐ Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...

Tải về
những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp 08/09/2015

những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp

Tải về
Các quy định mới 04/09/2015

của Luật Lao động, Luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp cần thực...

Tải về
3510/LĐTBXH-TCDN 01/09/2015

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn Luật giáo...

Tải về
102/BC-SLĐTBXH 02/08/2015

Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết chính sách đối với Đại...

Tải về
928/SLĐTBXH-CV 15/07/2015

V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày...

Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 

DANH MỤC

Bản đồ tỉnh Hà Tĩnh

Liên kết nhanh

Kế hoạch thu thập thông tin hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
Hướng dẫn, chỉ đạo tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH
Hộp thư Hà Tĩnh
Lịch công tác
I-OFFICE
Phần mềm quản lý Một cửa, một cửa liên thông
Thông báo địa điểm đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trang thông tin Công báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
quy phạm pháp luật
Điều hành tác nghiệp

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 90

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73641

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2284671

Văn bản mới

| thi cong bang hieu quang cao | dich vu seo | thi cong karaoke | bao cong nghe | ao thun dong phuc | dau ghi camera |hoc phat am tieng anh | hoc thiet ke web | in chuyen nhiet | van chuyen hang di my | ban container cu | Căn hộ Scenic Valley | dat hang quang chau