Trang nhất » Văn bản QPPL

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật

Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ
Doanh nghiệp hỏi nhà nước trả lời
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
865/SLĐTBXH-VL 17/07/2016

Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp...

Tải về
77/TB-SLĐTBXH 14/07/2016

Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở Lao động...

Tải về
79/SLĐTBXH-NCC 14/07/2016

Hướng dẫn thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có...

Tải về
75/TB-SLĐTBXH 12/07/2016

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Tải về
486 LN/SNN-STC-SLĐ-NHNN-BHXH 07/07/2016

Hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày...

Tải về
1842/QĐ-UBND 05/07/2016

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
1843/QĐ-UBND 05/07/2016

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản...

Tải về
1844/QĐ-UBND 05/07/2016

Về việc công bố các thủ tục hành chính thực hiện liên thông...

Tải về
1822/QĐ-UBND 30/06/2016

Về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ ổn định...

Tải về
71/SLĐTBXH-BTXH 26/06/2016

Hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn số...

Tải về
51/2016/NĐ-CP 12/06/2016

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với...

Tải về
52/2016/NĐ-CP 12/06/2016

Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản...

Tải về
53/2016/NĐ-CP 12/06/2016

Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối...

Tải về
586/CV-SLĐTBH 23/05/2016

Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình tuyển chọn Nữ ứng...

Tải về
1223/QĐ-UBND 17/05/2016

V/v phân bổ gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng...

Tải về
50/SLĐTBXH-BTXH 11/05/2016

Hướng dẫn việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh...

Tải về
1121/QĐ-UBND 10/05/2016

V/v hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng do hiện...

Tải về
772/QĐ-TTg 08/05/2016

Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Hỗ trợ...

Tải về
72/TB-VPCP 01/05/2016

Thông báo số 72/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận...

Tải về
70/TB-VPCP 29/04/2016

Thông báo số 70/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận...

Tải về
922/QĐ-UBND 12/04/2016

V/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
28/TB-SLĐTBXH 20/03/2016

Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Tải về
63/KH-UBND 10/03/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số...

Tải về
01/QCPH-LĐTB&XH-BHXH 09/03/2016

QUY CHẾ PHỐI HỢP Hoạt động giữa Sở Lao động – Thương binh và...

Tải về
01//LN/LĐLĐ-LĐTB&XH-BHXH 25/02/2016

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016

Tải về
BÁO CÁO LIÊN NGÀNH 24/02/2016

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp...

Tải về
Tổng Hợp liệt sỹ toàn tỉnh 2015 18/02/2016

Tổng Hợp liệt sỹ toàn tỉnh 2015

Tải về
09/KH-SLĐTBXH 26/01/2016

Kế hoạch Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải...

Tải về
04 /SLĐTBXH-NCC ngày 11/01/2016 10/01/2016

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện điều tra thông tin về liệt...

Tải về
147/KH-SLĐTBXH 20/12/2015

KẾ HOẠCH  Về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Tải về
304/QĐ-SLĐTBXH 20/12/2015

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm...

Tải về
62/2015/QĐ-TTg 03/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Tải về
1511/CV-SLĐTBXH 16/11/2015

V/v tổng kết công tác ĐTBD giai đoạn 2011-2015, đăng ký năm...

Tải về
1511/CV-SLĐTBXH 16/11/2015

V/v tổng kết công tác ĐTBD giai đoạn 2011-2015, đăng ký năm...

Tải về
1503/SLĐTBXH-VP 15/11/2015

V/v tổng kết thi đua khen thưởng năm 2015

Tải về
132/KH-SLĐTBXH 10/11/2015

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016

Tải về
4429/LĐTBXH-VP 28/10/2015

V.v hướng dẫn bình xét khen thưởng tổng kết năm 2015

Tải về
5419/UBND-VX1 25/10/2015

V/v đôn đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực...

Tải về
101/HD-HĐTĐKT 20/10/2015

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
140/TLĐT-SLĐTBXH 12/10/2015

V/v trả lời câu hỏi chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan...

Tải về
148/2015/TT-BTC 14/09/2015

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÁC...

Tải về
3529/QĐ-UBND 10/09/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
3519/QĐ-UBND 09/09/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
3528/QĐ-UBND 09/09/2015

QĐ Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...

Tải về
những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp 07/09/2015

những quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp

Tải về
Các quy định mới 03/09/2015

của Luật Lao động, Luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp cần thực...

Tải về
3510/LĐTBXH-TCDN 31/08/2015

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn Luật giáo...

Tải về
928/SLĐTBXH-CV 14/07/2015

V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND ngày...

Tải về
2721/QĐ-UBND 13/07/2015

QĐ CẤP KINH PHÍ TẶNG QUÀ NGÀY 27/7

Tải về
79/KH-SLĐTBXH 13/07/2015

KH TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, TẶNG QUÀ, THẮP NẾN TRI ÂN NGÀY 27/7

Tải về
78/HD-SLĐTBXH 13/07/2015

HD TẶNG QUÀ CỦA SỞ NGÀY 27/7

Tải về
1259/NCC-KHTC 08/07/2015

V/v hướng dẫn tặng quà của chủ tịch nước nhân dịp ngày...

Tải về
61/2015/NĐ-CP 08/07/2015

Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo việc làm và...

Tải về
1328/QĐ-CTN 05/07/2015

QĐ về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh...

Tải về
971/QĐ-TTg 30/06/2015

QĐ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày...

Tải về
2521/QĐ-UBND 29/06/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
2522/QĐ-UBND 29/06/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý...

Tải về
2520/QĐ-UBND 29/06/2015

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
84/2015/QH13 24/06/2015

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Tải về
23/2015/TT-BLĐTBXH 22/06/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của...

Tải về
48/KH-SLĐTBXH 26/04/2015

Kế hoạch phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn kích động đình...

Tải về
491/SLĐTBXH-VP 15/04/2015

V/v thực hiện Thông báo 154

Tải về
490/SLĐTBXH-VP 15/04/2015

V/v thực hiện các nhiệm vụ sau đơn giản hóa TTHC

Tải về
481/SLĐTBXH-LĐTL 13/04/2015

V/v thông báo ý kiến của Bộ LĐTBXH kiến nghị Thủ tướng Chính...

Tải về
446/BC-SLĐTBXH 12/04/2015

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015

Tải về
38/KH-SLĐTBXH 09/04/2015

Kế hoạch Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm...

Tải về
1214/QĐ-UBND 09/04/2015

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
15 /KH - BVSTBPN 24/03/2015

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm...

Tải về
953 /QĐ- UBND 22/03/2015

QĐ Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra hoạt động Vì sự tiến...

Tải về
361/SLĐTBXH-NCC 19/03/2015

Đề nghị phát động phong trào ĐƠĐN, PHỤNG DƯỠNG MẸ VNAH

Tải về
16/KH-SLĐTBXH 17/02/2015

Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2016

Tải về
06/2015/QĐ-UBND 12/02/2015

V/v quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ...

Tải về
24/TB-SLĐTBXH 11/02/2015

Thông báo phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Tải về
86/KH-UBND 03/02/2015

Kế hoạch Đi chúc tết, tặng quà, dâng hương nhân dịp Tết Ất...

Tải về
Tài liệu về cuộc thi Hiến pháp 29/01/2015

Tất cả tài liệu: Công văn, QĐ, KH, thể lệ và gợi ý trả lời...

Tải về
Tài liệu GM 10/GM-SLĐTBXH 21/01/2015

Hội nghị triển khai một số chính sách mới người có công với...

Tải về
03/2015/QĐ-UBND 20/01/2015

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn...

Tải về
04/2015/QĐ-UBND 20/01/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công...

Tải về
Tài liệu lấy ý kiến dự thảo bộ Luật Dân sự ( sửa đổi) 18/01/2015

Tài liệu lấy ý kiến dự thảo bộ Luật Dân sự ( sửa đổi)

Tải về
267/QĐ-SLĐTBXH 30/12/2014

QĐ Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở...

Tải về
89 /2014/QĐ-UBND 10/12/2014

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý...

Tải về
191/KH-SLĐTBXH 09/12/2014

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

Tải về
1649/CV-SLĐTBXH 07/12/2014

Xếp loại thi đua cuối năm Phòng LĐTBXH cấp huyện.

Tải về
3858/QĐ-UBND 07/12/2014

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
3858/QĐ-UBND 07/12/2014

Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Tải về
236/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2014

QĐ V/v ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015

Tải về
237/QĐ-UBND 02/12/2014

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG 2015

Tải về
236/QĐ-SLĐTBXH 02/12/2014

QĐ v.v ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Tải về
235/QĐ-LĐTBXH 02/12/2014

QĐ Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý,...

Tải về
45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH 24/11/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định thương tật đối...

Tải về
1474/SLĐTBXH- VP 03/11/2014

V/v đôn đốc, hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm...

Tải về
30/HD-HĐTĐKT 20/10/2014

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2014

Tải về
217/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2014

QĐ Về việc kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử Sở...

Tải về
216/QĐ-SLĐTBXH 14/10/2014

QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trang thông tin...

Tải về
1369/SLĐTBXH-VP 13/10/2014

V/v triển khai phần mềm MS Office

Tải về
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH 09/10/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn 1 số điều của Nghị định số...

Tải về
1290/SLĐTBXH-NCC 29/09/2014

V/v cung cấp số liệu tập thể cá nhân có thành tích trong...

Tải về
1263/LN-SLĐTBXH-TĐKT 28/09/2014

V/v kiểm tra, rà soát đối tượng HHC

Tải về
128/KH-SLĐTBXH 17/09/2014

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Tải về
128/KH-SLĐTBXH 17/09/2014

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

Tải về
 

DANH MỤC

Liên kết nhanh

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH
Hộp thư Hà Tĩnh
Lịch công tác
I-OFFICE
Phần mềm quản lý Một cửa, một cửa liên thông
Thông báo địa điểm đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp
Sàn thương mại điện tử tỉnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trang thông tin Công báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm
Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
Trường trung cấp Nghề Hà Tĩnh
Làm theo lời bác
quy phạm pháp luật
Điều hành tác nghiệp
Quỹ Bảo Trợ Trẻ em

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 2546

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55665

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2193557